Přílet Ježíška pro poštu

Letos zahájíme druhý ročník projektu Ježíšek z Boroviny píše dětem. Formuláře s pokyny dostanete nejdříve na adventním jarmarku 2.12. 2018. Ježíšek z Boroviny si už v pátek 23.11. 2018 zaparkoval svoje sáně do atria pod strom a slíbil, že si přiletí pro první dopisy hned po rozsvícení Vánočního stromu v neděli 2.12. 2018. Dopis Ježíškovi můžete poslat i další dny. Pokud to stihnete do 7.12. 2018, Ježíšek odpoví ještě do Vánoc. Formuláře a dopisní schránku najdete v knïhovně v Bo­rovině, na Okružní ulici – do 21.12. 2018 (odpověď ale bude poslána až po Vánocích). Během první adventní neděle v roce 2016 jsme představili novou poštovní schránku Ježíškovy pošty. Za její zhotovení moc děkujeme řezbáři panu Jánu Chrenovi, viz obrázek.